Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług sklepu budzowski.pl,  określający zasady zawierana transakcji w sklepie budzowski.pl

§ 1 budzowski.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem są Jacek i Ewa Budzowscy, artyści  plastycy prowadzący pracownie w Myślenicach ul.Szpitalna 6 oraz działalność gospodarczą  zarejestrowaną  jako P.P.H Studio 153, Jacek Budzowski , Brzączowice 153, 32- 410 Dobczyce, NIP ,681-105-34-47

§ 2 budzowski.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać ceramiczne przedmioty do dekoracji wnętrz jak również inne dodatki.

§ 3.1 Dokonywanie zakupów za pośrednictwem budzowski.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
3.2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§4.Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego artykułu, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
§5. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie budzowski.pl po uprzednim umówieniu daty i godziny odbioru bez dodatkowej opłaty.
5.1Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Klient za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
5,2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 6 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.
6.2. W przypadku skorzystania z uprawnienia opisanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest odesłać na własny koszt dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a budzowski.pl zwraca na rachunek bankowy Klienta należność za zwrócone zamówienie.

§ 7.1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na zgodny bądź nowy.
7.2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres sprzedawcy budzowski.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
7.3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, budzowski.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
7.4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, budzowski.pl informuje o tym Klienta mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Klienta. Koszty przesyłek ponosi budzowski.p

§8. Niektóre elementy celowo wykonane są z rdzewionego metalu , i mimo pokrycia warstwa zabezpieczającą , artykuły takie należy stawiać na powierzchniach nie narażonych na odbarwienie!

§9. W związku ze specyfiką artykułów sprzedawanych przez budzowski.pl (artykuły wytwarzane ręcznie , każdy artykuł z danego rodzaju różni się od innych. Każdy artykuł jest unikalnym wytworem pracy artystycznej, nie ma dwóch identycznych artykułów; artykuł dostarczony do Klienta może nie być tym który graficznie jest przedstawiony na stronie sklepu budzowski.pl. Rozmiary artykułu, rozłożenie koloru, faktura oraz rysunek mogą się nieznacznie różnić . Artyści  przykładają jednak dużą wagę do utrzymania wzoru przedstawionego graficznie na stronie budzowski.pl